Terugblikken om vooruit te kijken.

De jaarrekening. Het lijkt een verplicht nummer en dat is het feitelijk ook. Maar je kunt er een hoop mee.

Je bent verplicht jaarcijfers aan te leveren aan onder meer de Belastingdienst. Besloten vennootschappen zijn bij wet verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Deze cijfers zijn onder meer de basis voor de fiscale afwikkeling van het boekjaar. Daarnaast zijn de jaarcijfers van belang voor andere partijen zoals jouw bank, financiers en  aandeelhouders.

R&P advies verzorgt de samenstelling van de jaarcijfers volgens de daarvoor gestelde wettelijke eisen en formaliteiten. In een door ons geleverde jaarrekening vind je niet alleen de balans en jaarrekening, maar ook een duidelijke toelichting op de samenstelling en herkomst van de posten.

Daarmee zou het klaar kunnen zijn. Maar wij zien de jaarrekening ook als een mooie aanleiding om eens te bezien hoe het met jou en je bedrijf gaat. En wat die terugblik op het vorig jaar zegt over de toekomst. We blikken terug om met je vooruit te kijken.

Administratie verwerking

Ordenen, verwerken en bijhouden

Begrotingen

Prognose, planning en ijkpunt

Rapportages

(Periodieke) management rapportages

Financieel

Hoofdpagina financieel

Belastingen

Periodieke aangiften (OB, IB, LB, Vpb etc)

Overige diensten

Aanvragen van toeslagen, subsidies, etc.

Menu