Salarisadministratie: voor jou en je medewerkers.

Dat een goede salarisadministratie voor jou belangrijk is, staat buiten kijf. En dat is het ook voor je medewerkers. Die willen iedere maand een juiste, overzichtelijke en duidelijke loonstrook. En dus zorg je daarvoor. Het is de tegenprestatie die je levert voor hun belangrijke inspanningen en betrokkenheid.

We zorgen ervoor dat je niet te weinig en niet te veel betaalt. Je draagt de juiste premies af aan de Belastingdienst en pensioenfondsen en hebt geen gedoe bij eventuele controles. Dat is een plezierige gedachte, want het voeren van een salarisadministratie is niet iets wat je er zomaar bij doet. Er is kennis en deskundigheid voor nodig op het gebied van onder meer cao’s, wetten en regels. R&P advies heeft die kennis en heeft die deskundigheid.

We gebruiken geavanceerde software. Daarmee worden alle mogelijke wijzigingen, bijvoorbeeld een nieuwe wet of wijzigingen in een cao, direct in het personeelsdossier verwerkt. Het programma is zo ingericht dat je via een beveiligde internetverbinding altijd direct toegang hebt tot de personeelsdossiers. Met deze software maken we ook de (digitale) loonstroken en loonaangiften.

Kan het nog eenvoudiger voor je? Jazeker. Als je wilt, leveren we elke maand een digitaal betaalbestand aan. Dat kun je eenvoudig via je bank verwerken.

Hoef je zelf dan niets meer te doen? Amper. Je geeft elke maand eventuele mutaties door, dat is het wel zo’n beetje. En verder moet je vooral bezig zijn met ondernemen.

Personeelsadviezen

Bij je taken en verantwoordelijkheden als werkgever komt nogal wat kijken. We weten er alles van en dus helpen we je graag. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld. En bij het inspelen op al die snelle veranderingen die er zijn op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, loonbelasting en dergelijke. We houden die veranderingen bij en trekken bij je aan de bel als er consequenties zijn voor jou of je medewerkers.

We ondersteunen je ook bij het opbouwen van dossiers, ontslagbrieven en beëindigingsovereenkomsten. En bij het voorkomen en goed afhandelen van conflicten die daar soms aan vooraf gaan.

Loonadministratie

Ordenen, verwerken en bijhouden

Advies & support

Arbeidscontracten, wet- & regelgeving

Nieuwsgierig geworden?

Het eerste (advies) gesprek is gratis en geheel vrijblijvend!