Disclaimer & Copyright

Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. R&P advies garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. R&P advies is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van de informatie op de website, door virussen. Verwijzingen naar de website die niet door R&P advies worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. R&P advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van R&P advies en worden beschermd door auteursrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts gebruikt worden voor niet commerciële privé doeleinden en alleen met schriftelijke toestemming van R&P advies. Het is de gebruiker / bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of een hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van R&P advies en een andere internet site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van R&P advies.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor R&P advies maar voor het / de desbetreffende individu(en).

Privacy

Voor R&P advies is de bescherming van jouw contactpersoon gegevens zeer belangrijk. R&P advies verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij jij ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen door het invullen van de formulieren op de website. R&P advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan R&P advies verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op een ieder die de website van R&P advies, als alle informatie, nieuwsbrieven en diensten die op of via de website van R&P advies zijn te raadplegen

Voor aanvragen en of verdere informatie m.b.t. copyrightbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier

Contactgegevens

De Grote Elst 1 -3
5246 JM  's-Hertogenbosch
Tel. 073 613 71 41