Eerst de rapportage, dan de beslissing.

Of je nu wilt investeren in een nieuwe inventaris, extra medewerkers wilt aannemen of het wagenpark wilt vernieuwen: voor je beslist, raadpleeg je een rapportage. Een rapportage van R&P advies.

Rapportages zorgen voor inzicht in de cijfers en sturingsinformatie. Die rapportages gaan over de hoogte van en ontwikkelingen in de omzet, marge, kosten en bedrijfsresultaat, liquiditeitsoverzichten, debiteuren- en crediteurenlijsten, balans en verlies- en winstrekening. Je gebruikt ze voor je aangiften omzetbelasting, loonbelasting en jouw belastingen na winst (vennootschaps- en of inkomstenbelasting). Om bij te sturen waar nodig en om beslissingen te nemen die verantwoord en verstandig zijn.

Administratie verwerking

Ordenen, verwerken en bijhouden

Begrotingen

Prognose, planning en ijkpunt

Financieel

Hoofdpagina financieel

Jaarrekeningen

Doorrekenen, consolideren en publiceren

Belastingen

Periodieke aangiften (OB, IB, LB, Vpb etc)

Overige diensten

Aanvragen van toeslagen, subsidies, etc.

Menu