Met een goede begroting maak je iedereen blij.

Start je je bedrijf? Of gaat je bedrijf een belangrijke nieuwe stap zetten? Dan is het verstandig een begroting of zelfs een financieel plan te maken. Zo ontdek je hoe haalbaar je plan is. En je helpt er financiers mee om blij te worden van je ambities.

Heb je behoefte aan meerdere begrotingen, dan spreken we van een financieel plan. In dat plan is te lezen wat je nodig hebt om te kunnen starten of om die belangrijke uitbreiding te kunnen doen. Ook staat in het plan welke investering er nodig is en hoe je aan dat geld gaat komen. Nog belangrijker: waar die investeringen toe leiden.

Het belang van zo’n plan of van zo’n begroting is groot. Het is samen met je persoonlijke drive het fundament onder je succes. R&P advies is goed in dat soort fundamenten. En dus in begrotingen en financiële plannen.

Administratie verwerking

Ordenen, verwerken en bijhouden

Financieel

Hoofdpagina financieel

Rapportages

(Periodieke) management rapportages

Jaarrekeningen

Doorrekenen, consolideren en publiceren

Belastingen

Periodieke aangiften (OB, IB, LB, Vpb etc)

Overige diensten

Aanvragen van toeslagen, subsidies, etc.